WhatsApp logo

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Rijbewijs in zicht. Wanneer je rijles neemt worden noodzakelijke persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld je naam, adres en telefoonnummer door Rijbewijs in zicht bewaard.

Rijbewijs in zicht respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar website. Persoonlijke informatie die je verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Rijbewijs in zicht. Rijbewijs in zicht is niet verantwoordelijk voor het beleid van andere sites, die wellicht via een link op haar site bereikbaar zijn.

Wanneer je je aanmeldt voor de diensten van Rijbewijs in zicht wordt je gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden bijvoorbeeld genoteerd op de leskaart en in facturen.

Je persoonsgegevens kunnen ook door Rijbewijs in zicht gebruikt worden om je te informeren over Rijbewijs in zicht en haar diensten. Je e-mailadres en eventuele andere gegevens zullen alleen voor dit doel gebruikt worden als je daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Je kunt het ontvangen van mailings van Rijbewijs in zicht te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Rijbewijs in zicht. Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder je toestemming, tenzij Rijbewijs in zicht daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Rijbewijs in zicht.

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Wil je dit, neem dan gerust contact op.

Bewaartermijn

Rijbewijs in zicht bewaart jouw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

terug naar de website